Lion's Heart

logo lionsheart

Własna farma fotowoltaiczna na potrzeby firmy – coraz większe zainteresowanie

dojazd do farmy fotowoltaicznej

Własna farma fotowoltaiczna na potrzeby firmy – coraz większe zainteresowanie

Coraz więcej firm decyduje się na założenie własnej farmy fotowoltaicznej. Wszystko po to, aby ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym zwiększeniu dbałości o środowisko. Odnawialne źródła energii to już nie tylko kierunek przyszłości, ale również potrzeba teraźniejszości. Nie dziwi więc, że coraz więcej firm inwestuje we własne farmy fotowoltaiczne.

Farma fotowoltaiczna – co to jest?

Zgodnie z przyjętą definicją farma fotowoltaiczna to instalacja, której moc nominalna przekracza 50 kWp. W zależności od skali rozbudowania instalacji, może ona zasilać w prąd zarówno duże zakłady produkcyjne, jak i mniejsze podmioty z gospodarstwami rolnymi włącznie. Farmy fotowoltaiczne montowane na terenie przedsiębiorstwa to tzw. farmy on site. Przyłącza się je bezpośrednio do instalacji wewnętrznej w firmie, a produkowana energia jest konsumowana na potrzeby danego przedsiębiorstwa. Drugim z typów są farmy off site, które stawia się na nieużytkach lub pustych polach. W tym przypadku podłącza się je do sieci dystrybucyjnej w celu sprzedaży energii na TGE (giełda energii) lub w ramach aukcji.

Dlaczego firmy decydują się na własną farmę fotowoltaiczną?

Inwestycja w farmę on site, czyli przygotowana z myślą o własnych potrzebach firmy, ma swoje uzasadnienie. W ostatnim czasie cieszy się zwiększonym zainteresowaniem w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz surowców. Zbudowanie własnej i wydajnej farmy fotowoltaicznej wpływa na uniezależnienie się przedsiębiorstwa od wahań na rynku energetycznym oraz pozwala na zapewnienie mu większego bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto prowadzi to do zmniejszenia kosztów prowadzenia biznesu, zwłaszcza tych dotyczących takich aspektów jak:

  • pobór energii czynnej;
  • generowanie energii biernej;
  • opłata mocowa;
  • opłata za dystrybucję energii.

Poza aspektem finansowym ważna jest też dbałość o środowisko. Firmy korzystające z odnawialnych źródeł energii są lepiej postrzegane przed konsumentów i partnerów biznesowych. Wpływa to na ich wizerunek oraz ułatwia budowanie stabilnej pozycji rynkowej.

Przy obecnych cenach energii oraz prognozach dotyczących rynku, inwestycja w farmę fotowoltaiczną na potrzeby firmy może zwrócić się relatywnie szybko. Kluczem jest to, aby jej moc była dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa, a cała inwestycja była prowadzona odpowiedzialnie i z właściwym przygotowaniem.

Jakie wymagania formalno-prawne musisz spełnić?

Przed przystąpieniem do realizacji budowy farmy fotowoltaicznej na potrzeby firmy należy spełnić określone wymagania formalno-prawne. Jeżeli powierzchnia farmy przekracza 1 ha, to musisz uzyskać decyzję środowiskową. W przypadku mocy nominalnej przekraczającej 500 kWp niezbędne jest otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy. Dużo prościej i szybciej można zbudować farmę fotowoltaiczną na dachu budynku. Wówczas niezbędne są tylko: wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie warunków przyłączenia instalacji. Z reguły trwa to do sześciu miesięcy. Jeżeli instalacja nie przekracza mocy 1 MW, to nie trzeba uzyskiwać koncesji i wystarczy wpis do Rejestru wytwórców energii w małej instalacji (MIOZE).

Wyzwania związane z przygotowaniem gruntu pod inwestycję

Jednym z największych wyzwań przedsiębiorców związanych z budową farmy fotowoltaicznej jest przygotowanie gruntu pod inwestycję. Przede wszystkim powinien on zostać wyrównany i zabezpieczony przed ewentualnym osuwaniem się. Ponadto obowiązek zabezpieczenia gruntu na placu budowy wynika bezpośrednio z norm prawa budowlanego. Dzięki temu można zwiększyć bezpieczeństwo całej inwestycji oraz zoptymalizować koszty jej prowadzenia w dłuższej perspektywie. Zabezpieczenie gruntu powinno obejmować szereg prac ziemnych, w tym wyrównanie podłoża, utwardzenie gruntu i przygotowanie systemu odprowadzania wody z terenu farmy fotowoltaicznej. W tym aspekcie warto postawić na profesjonalistów, którzy na co dzień świadczą takie usługi. Jako Lion’s Heart pomożemy Ci poradzić sobie z tym problemem.

Co z drogą dojazdową?

Farmy fotowoltaiczne często powstają w miejscach, gdzie nie ma dobrych dróg dojazdowych. Przed rozpoczęciem budowy farmy należy zadbać o to, aby ciężki sprzęt bez przeszkód mógł dojechać do danej lokalizacji. W tym celu buduje się drogi dojazdowe. Ze względu na specyfikę ich użytkowania, powinny być wytrzymałe eksploatacyjnie, odporne na warunki atmosferyczne i stabilne. Drogi dojazdowe powstają z różnego rodzaju materiałów, w tym z płyt betonowych, aluminiowych, paneli z tworzyw sztucznych oraz mat drogowych. Konkretny z nich wybierany jest z uwzględnieniem lokalizacji, w tym specyfiki gruntu oraz potrzeb inwestora.

Jeżeli planujesz inwestycję w farmę fotowoltaiczną na potrzeby firmy, to zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem. Eksperci Lion’s Heart pomogą Ci uporać się z wyzwaniami związanymi z zabezpieczeniem gruntu pod inwestycję oraz z budową stabilnej i wytrzymałej drogi dojazdowej do farmy.