Lion's Heart

logo lionsheart

Zabezpieczenie gruntu na placu budowy – dlaczego to tak ważne?

zabezpieczanie gruntu

Zabezpieczenie gruntu na placu budowy wchodzi w skład podstawowych działań organizacyjnych umożliwiających bezpieczne realizowanie dalszych prac. Dlaczego to tak ważne?

Zadania spełniane przez płyty tymczasowe montowane na gruncie

Grunt na placu budowy trzeba zabezpieczyć z kilku powodów. Pierwszy z nich dotyczy płynnego rozładunku materiałów budowlanych zgodnie z harmonogramem. Chodzi również o ochronę samego gruntu w taki sposób, aby nie uległ większym odkształceniom pod wpływem ciężkiego sprzętu. Po zabezpieczonym gruncie poruszają się samochody dostawcze, pojazdy pracowników, inne urządzenia wykorzystywane w realizacji inwestycji. Do ochrony gruntu używa się powszechnie płyt drewnianych, aluminiowych lub systemów Tufftrak wytrzymujących nie tylko obciążenia mechaniczne, ale również chemiczne. Zabezpieczenie gruntu na placu budowy to tylko jedno z działań związanych ze spełnieniem norm prawa budowlanego. Pozostałe to ogrodzenie terenu robót, przystosowane infrastruktury technicznej i wyznaczenie budynków socjalnych dla pracowników poruszających się po terenie. Jeżeli roboty wykonuje się w lokalizacji niedostępnej, w takim przypadku płyty tymczasowe realnie ułatwiają dojazd i zabezpieczają inwestora przed ewentualnymi roszczeniami właścicieli gruntu.

Wygoda i właściwa organizacja placu budowy, także pod kątem prawnym

Z jednej strony zabezpieczenie gruntu to pewna norma wynikająca z prawa budowlanego, a z drugiej zwykła wygoda i szansa na połączenie strefy roboczej ze strefą socjalną i składem materiałów. Na drogach tymczasowych można zaparkować najcięższe urządzenia, bez negatywnego wpływu na wartość czy po prostu pierwotny układ gruntu.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog