Lion's Heart

logo lionsheart

Inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce – co warto wiedzieć?

fotowoltaika zabezpieczanie gruntu

Transformacja energetyczna to kierunek wyznaczony przez Unię Europejską. Polska stopniowo odchodzi od węgla, ale to proces niezwykle trudny i wymagający współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, a prosumentami. W ostatnich latach ogromną popularnością cieszą się inwestycje w panele PV czy nawet większe farmy fotowoltaiczne. Czy to prawidłowa droga rozwoju?

Podstawowy problem transformacji energetycznej w skali kraju i UE

Dlaczego w ogóle rozmawia się o miksie energetycznym? To w dużym stopniu zasługa polityki klimatycznej, a także konsekwencje globalnego ocieplenia. W Polsce dominuje w dalszym ciągu energia węglowa, gazowa, a niskoemisyjna rozwija się z pewnymi ograniczeniami wynikającymi ze złego prawa. Ustawodawca wyraźnie ogranicza konkurencyjność wytwarzania zielonej energii dla prosumenta. Według optymistycznych raportów ceny energii bez przeprowadzenia prawidłowej transformacji przez następną dekadę wzrosną o ponad 50-60%. Przeciętny konsument doskonale rozumie trendy transformacji energetycznej, co pokazują wyniki mocy w mikroinstalacjach na koniec 2021 (ponad 14 GW wg GUS).

Energia ze słońca to zaledwie jeden z wymiarów transformacji i innowacyjnego podejścia

W OZE dominują panele fotowoltaiczne i większe farmy wybierane przez przedsiębiorców w celu częściowego uniezależnienia od klasycznych dostaw energii. Ale OZE to kategoria znacznie szersza i obejmuje potęgę zasobów geotermalnych, biopaliwa stałe i ciekłe, biogaz, siłę wiatru czy wody. Wiele domów posiada własne pompy ciepła. W Polsce instalacje przemysłowe nie zostały jeszcze w pełni przystosowane do wykorzystania źródeł odnawialnych. Parlament Europejski już w 2009 roku nałożył na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia OZE w granicach 15-20% całości zużycia energetycznego. Polska z tym celem poradziła sobie prawidłowo. Polityka energetyczna kraju w perspektywie 2030 zakładała przede wszystkim dywersyfikację dostaw paliw i energii, a nawet wykorzystanie energetyki jądrowej. Najbardziej optymistyczne projekty rządowe zakładały uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w 2033 roku, a produkcję OZE na poziomie 30%. W 2022 roku wiadomo, że to założenia mało realne. W polityce energetycznej dyskutuje się o lepszym magazynowaniu energii, o elektromobilności i technologii wodorowej. Raporty o samochodach elektrycznych pokazują jednak, że to mało ekologiczne rozwiązanie ze względu na proces produkcyjny. Dopiero pełna, zielona transformacja umożliwi zrekompensowanie ogromnego śladu węglowego i to po pokonaniu wielu tysięcy kilometrów. Hasła ideologiczne należy zatem weryfikować z realiami produkcyjnymi.

Ideologia kontra realia gospodarcze, czy to opłacalna ścieżka rozwoju?

Nowoczesne gospodarki coraz bardziej interesują się wodorem, ponieważ potencjalnie może zastąpić paliwa węglowodorowe wyróżniające się sporymi wahaniami cenowymi. Alternatywa dla paliw kopalnych rozbiłaby z dużym prawdopodobieństwem monopole producentów ropy naftowej i wpłynęłaby pozytywnie na poziom globalnej inflacji. Pozyskiwanie energii ze słońca w coraz większej skali wymaga zagospodarowania ogromnych powierzchni, a to już naturalne ograniczenie. Farmy słoneczne potrzebują fachowego serwisu, czyszczenia paneli i generują dodatkowe koszty bez odpowiedniego planowania. Luksus zielonej energii niestety kosztuje, a przejście z paliw konwencjonalnych to niezwykle skomplikowany problem polityczny i ekonomiczny dla ostatecznego odbiorcy. 

Pomagamy przy realizacjach projektów OZE

Nasza firma specjalizuje się we wsparciu inwestycji OZE. Pomagamy w doprowadzeniu dróg tymczasowych do farm fotowoltaicznych dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych pozyskiwaniem zielonej energii przez kolejne lata. Ostatnie wydarzenia na scenie międzynarodowej pokazały wyraźnie potrzebę uniezależnienia od standardowych paliw na rzecz OZE. Proponujemy wytrzymałe płyty na drogi tymczasowe, do wyznaczania parkingów czy stref składowania. Nasze rozwiązania wpisują się w najważniejsze założenia projektowe. Chętnie odpowiadamy na pytania i mamy wiele potwierdzonych realizacji, które możecie zobaczyć na naszej stronie. Pomagamy w podjęciu ostatecznej decyzji, co do wyboru paneli drogowych. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu i ustalenia szczegółów współpracy. 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog