Lion's Heart

logo lionsheart

Ochrona placu budowy podczas inwestycji – kilka aspektów

montaż dróg tymczasowych

Plac budowy wymaga przygotowania dróg dojazdowych i odpowiednich zabezpieczeń dla pracowników, ale też osób postronnych poruszających się często wokół terenu. Jakie działania warto podjąć w celu ochrony placu budowy i czy warto zainwestować w tworzenie dróg tymczasowych, a jeżeli tak to z jakich materiałów?

Prawidłowe zagospodarowanie placu budowy zgodnie z normami prawa budowlanego

Organizacja placu budowy to złożony proces, w którym inwestor musi zaplanować miejsce do rozładunku materiałów oraz składowania odpadów. Przyda się również wyznaczenie dróg tymczasowych nie tylko dla zwykłych pojazdów, ale ciężkich maszyn. Mocniejszy sprzęt może prowadzić do uszkodzenia gruntu i z tego powodu na placach budowy spotyka się płyty tymczasowe z betonu, albo ze specjalistycznych, z reguły bardzo lekkich i prostych we wprowadzeniu kompozytów.

Krótka charakterystyka właściwości płyt do tworzenia dróg tymczasowych na placu budowy

  • płyty TuffTrak wyprzedzają betonowe pod kątem funkcjonalności i elastyczności zastosowania w przemyśle, energetyce, przy tworzeniu farm fotowoltaicznych, czy do wyznaczania linii komunikacyjnych dla wielu cięższych pojazdów. Konstrukcja tymczasowa z nowoczesnych surowców umożliwia pełną ochronę gruntu i prawidłowe oddanie inwestycji po zakończeniu robót. Dodatkowo płyty pokrywa się specjalnymi warstwami zwiększającymi odporność na ścieranie, czy ogólną przyczepność.
  • Płyty betonowe zapewniają dużą wytrzymałość i odporność na wilgoć, ale niestety wymagają większych nakładów montażowych, a przede wszystkim wyrównania i przygotowania terenu przy pomocy koparki. Płyty modułowe zarówno kompozytowe jak i aluminiowe w sposób elastyczny dopasowują się do podłoża co pozwala na uniknięciu kosztów związanych z przygotowaniem terenu pod drogi tymczasowe.

Podstawowe kroki formalne związane z przygotowaniem inwestycji budowlanej

Prawo budowlane nakazuje odpowiednie wytyczenie obiektów pod kątem geodezyjnym, stworzenie infrastruktury tymczasowej oraz przyłączy. Dodatkowo kierownik budowy odpowiada za ogrodzenie terenu i za właściwe oznakowanie. Im większa swoboda poruszania się po placu budowy, szczególnie ciężkim sprzętem z materiałami budowlanymi, tym lepiej dla efektywności. Kwestie socjalne przy inwestycjach budowlanych można rozwiązać dzięki kontenerom z pełnym wyposażeniem. Pracownicy zyskują wtedy większą prywatność, stołówkę, miejsce do odświeżenia.

Większość placów budowy dzieli się na logiczne strefy, do tego dobrze skomunikowane płytami tymczasowymi. Płyty zapewniają pełną odporność przed koleinowaniem i sprawdzają się nawet do ochrony gruntu przed groźniejszymi substancjami chemicznymi, w tym mieszanką betonową. Toksyczne środki wywozi się możliwie najszybciej na wyspecjalizowane wysypiska. Niewłaściwie zabezpieczona inwestycja budowlana to szkoda dla środowiska naturalnego i dla relacji z lokalną społecznością.

Dodatkowe instalacje zwiększające komfort robót

Na placu budowy przyda się precyzyjne oświetlenie, w tym naturalne i sztuczne, system wentylacji, łączności oraz utylizacji ścieków, również bez szkody dla gruntu. Wszystkim otwartym składom materiałów budowlanych rekomenduje się zadaszenie w postaci prostej wiaty.

Drogi tymczasowe wymagają dzierżawy i skupienia na zabezpieczeniu gruntu

Dojazd do placu budowy odbywa się powszechnie przez istniejące drogi, ale też tymczasowe, często na terenie wymagającym dzierżawy. Inwestor powinien się upewnić, czy nie będzie miał problemów z dopełnieniem takich formalności. Drogi prowizoryczne oparte na wysokiej klasy płytach chronią w dużym stopniu przed ewentualnymi roszczeniami właścicieli gruntów. Wyrównanie po uszkodzeniu ciężkim sprzętem zwiększa niepotrzebnie koszty. Szerokość dróg tymczasowych też ma duże znaczenie, ponieważ koła nie mogą wystawać poza obszar poruszania się pojazdów. To grozi zapadaniem się całej struktury w najbardziej wrażliwych miejscach.

Uszkodzenie gruntu oznacza większe koszty przywrócenia do stanu pierwotnego

W przypadku naruszenia gruntu podczas realizacji inwestycji to wykonawca odpowiada za przywrócenie całego terenu do stanu pierwotnego. Mówią o tym wyraźnie normy prawne. Systematyczne monitorowanie placu budowy to zatem dobry pomysł. Czasami panele drogowe ulegają uszkodzeniu, wymagają wymiany, a wypożyczalnie zapewniają w takim przypadku szybki serwis. Projekty budowlane posiadają określony prawem schemat, od którego nie warto odbiegać ze względu na konsekwencje finansowe.

Na zakończenie

Płyty tymczasowe na placu budowy to tylko jeden z elementów niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia realizacji inwestycji. Kierownik budowy musi uwzględnić drogi dojazdowe, zaplecze socjalne, oświetlenie, metody utylizacji odpadów, składy dla materiałów budowlanych i inną, tymczasową infrastrukturę zawsze właściwie oznakowaną i przede wszystkim czytelną dla osób postronnych. Złamanie zasad projektowych to nie tylko szkoda dla płynności realizacji inwestycji, ale więcej kosztów i problemów formalnych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog