Lion's Heart

logo lionsheart

Budowa farmy fotowoltaicznej – pomożemy z zabezpieczeniem gruntu i budową drogi dojazdowej

drogi dojazdowe - farma fotowoltaiczna

Budowa farmy fotowoltaicznej to poważna inwestycja umożliwiająca przedsiębiorstwom uzyskanie większej efektywności energetycznej. Dywersyfikacja źródeł energii to szansa na minimalizację problemów ze stale rosnącymi rachunkami.

Z jakich elementów składa się farma fotowoltaiczna?

Budowa oznacza wykorzystanie wysokiej jakości paneli słonecznych najlepiej od rekomendowanego producenta oraz konstrukcji wspierających sztywne ustawienie na ziemi. Przy budowie farmy fotowoltaicznej inwestor podejmuje decyzje o zakupie inwerterów, string-box’ów, zintegrowanej z nieruchomością stacji transformatorowej i licznych przewodów. Najczęściej cały system techniczny integruje się w specjalistycznie przygotowanym kontenerze. Aparatury sterującej farmą fotowoltaiczną nie można narażać na zmienne warunki atmosferyczne czy na dostęp osób postronnych. Inwestycja zakłada naturalnie wprowadzenie całodobowego monitoringu i logicznie rozmieszczonych dróg wewnętrznych najczęściej ułatwiających kontrolę, długoterminowy serwis, czyszczenie modułów. Najczęściej spotyka się farmy z wysokimi ogrodzeniami, a nawet czujnikami ruchu dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Kwestie dojazdu do elektrowni słonecznej

Dojazd do farmy fotowoltaicznej wiąże się z eksploatacją istniejącej infrastruktury, ale kiedy to niemożliwe inwestor musi przygotować się na budowę drogi tymczasowej. Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga przygotowania infrastruktury, w tym właśnie dróg dojazdowych zgodnie z rozporządzeniami i wytycznymi prawa budowlanego.

Od czego zależy opłacalność i wytrzymałość elektrowni słonecznej?

Opłacalność farmy fotowoltaicznej zależy od skali przedsięwzięcia, zastosowanych materiałów, lokalizacji sprzyjającej maksymalizacji promieni słonecznych, integracji z lokalną siecią energetyczną i normami prawnymi rozliczeń związanymi z produkcją energii elektrycznej. Najlepiej, jeżeli właściciel farmy wykorzystuje wytwarzaną energię samodzielnie, a nie sprzedaje, ponieważ forma rozliczeń i ciągle pogarszająca się jakość sieci energetycznej w kraju to największe zagrożenia.

Elektrownie słoneczne po prawidłowym wdrożeniu nie wpływają negatywnie na środowisko. Średni czas eksploatacji paneli to około 25-30 lat, a technologia cały czas się rozwija i umożliwia z czasem modernizację. Wyprodukowana energia rozprowadza się do krajowej sieci energetycznej, ale też na potrzeby biznesu, w zależności od pierwotnego celu inwestycji. Większość inwestorów decyduje się na zagospodarowanie terenów rolniczych niskiej klasy pod elektrownie słoneczne, co w dużym stopniu ułatwia wyznaczanie dróg tymczasowych i generalnie infrastruktury technicznej. Konstrukcje podtrzymujące panele kieruje się w stronę południa z preferencją unikania zacienienia.

W czym możemy pomóc?

Specjalizujemy się w pełnej budowie dróg tymczasowych i realizowaliśmy zlecenia podczas instalacji farm fotowoltaicznych na różnych terenach. Rozpoznajemy właściwie potrzeby inwestorów i dobieramy płyty adekwatnie do wykorzystywanych pojazdów, ciężkiego sprzętu, składowanych materiałów budowlanych. Posługujemy się na co dzień płytami drewnianymi, aluminiowymi oraz nowoczesnymi TuffTrak o zwiększonej odporności na odkształcenia i z poprawioną przyczepnością. Płyty do budowy dróg tymczasowych przyśpieszają wiele prac, a po demontażu nie pozostawiają żadnych śladów na gruncie, nawet po przejechaniu ciężkich maszyn. Dzięki temu inwestor zyskuje większy spokój i nie musi martwić się odtworzeniem gruntu do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami prawnymi. Odbieramy zgłoszenia od klientów w całym kraju. Nasza wypożyczalnia płyt do budowy dróg tymczasowych to znacznie tańsze rozwiązanie w porównaniu do zwykłego zakupu. Płyty przydają się też do wyznaczania dróg wewnętrznych, składów, postojów, do wzmocnienia powierzchni pod kontenerami socjalnymi i technicznymi.

Dodatkowe procedury i problemy do analizy przed ostatecznym podjęciem decyzji o inwestycji

Farmy PV to skomplikowane pod kątem prawnym i środowiskowym inwestycje. Często potrzebują dodatkowych ekspertyz wpływu ekologicznego. Gminy posiadają plany zagospodarowania przestrzennego do właściwej analizy przed podjęciem decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia. Inwestor stoi przed wyzwaniem prawidłowego podłączenia farmy do sieci energetycznej. Niektóre procedury rozciągają się w czasie i wiążą się z przedstawieniem dokumentacji w postaci decyzji o warunkach zabudowy, a to zaledwie jeden z elementów. Poza tym warunki przyłączenia nie mogą się nagle zmienić podczas dalszej realizacji inwestycji, więc już na etapie planowania trzeba szczegółowo omówić temat z zakładem energetycznym.

Na zakończenie

Samodzielna produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby i częściowa sprzedaż do krajowej sieci energetycznej to główny cel budowy elektrowni słonecznej na dobrze przystosowanym terenie. Inwestycja wymaga optymalizacji technicznej, także pod kątem dróg tymczasowych i wyznaczenia płynnych kanałów komunikacji. W tym celu inwestor powinien przygotować się na współpracę z rekomendowanymi specjalistami. Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog