Lion's Heart

logo lionsheart

Drogi tymczasowe i dojazdowe – kiedy i gdzie są najczęściej wykonywane?

montaż dróg tymczasowych

Wyznaczenie dróg tymczasowych i dojazdowych to jeden z fundamentów właściwej organizacji placu budowy. Płyty przeznaczone do montażu dróg tymczasowych sprawdzają się też w wielu innych miejscach, czyli przy planowaniu wywozu drewna, do wyznaczania parkingów, składów na materiały czy przestrzeni dla ruchu ludzkiego podczas wydarzeń masowych i koncertów plenerowych.

Przydatność płyt na drogi tymczasowe w różnych warunkach środowiskowych

Transport wielkogabarytowych, ciężkich materiałów wymaga wprowadzenia płyt prefabrykowanych z betonu, aluminium, drewna lub bardziej zaawansowanych kompozytów, które nie uszkodzą w żaden sposób wrażliwych miejsc gruntu, szczególnie kiedy do placu budowy nie dochodzą żadne ciągi komunikacyjne. Najlepiej płyty na drogi tymczasowe łączyć w ciągi zbliżone do publicznej infrastruktury dla uzyskania większej płynności ruchu. Bardzo często płyty drogowe neutralne dla środowiska sprawdzają się przy tworzeniu farm wiatrowych, fotowoltaicznych, a nawet linii energetycznych i kolejowych. Płyty TuffTrak nie wymagają dodatkowego przygotowania gruntu i można je układać bez wcześniejszego przygotowania podłoża.

Obecnie rzadko dochodzi do zakupu materiałów na drogi tymczasowe, ale elementy się wynajmuje, żeby zaoszczędzić na kosztach składowania, transportu, montażu i demontażu. Dobra praktyka to wykorzystanie mat z precyzyjnymi uchwytami, które nie wymagają zastosowania cięższych dźwigów do przenoszenia. Lekkość i jednocześnie maksymalizacja wytrzymałości w kontekście tworzenia dróg tymczasowych liczy się najbardziej.

Czego inwestor oczekuje od dróg dojazdowych do inwestycji?

Przede wszystkim przyczepności, wytrzymałości mechanicznej i neutralności dla środowiska. Po inwestycji płyty się demontuje , a na gruncie nie powinny zostać żadne ślady po ciężkim sprzęcie. Tymczasowe ciągi komunikacyjne występują nawet na terenach podmokłych, trawnikach, plażach publicznych. Umożliwiają sprawne poruszanie się ciężkich maszyn, samochodów ciężarowych, osobowych i ułatwiają zarządzanie ruchem ludzi. Chemiczna obojętność płyt tymczasowych przydaje się na terenach objętych restrykcjami ekologicznymi.

Organizacja dróg tymczasowych na placu budowy

To warunki geologiczne i wielkość projektu uzależnia dopasowanie dróg tymczasowych zgodnie z normami prawa budowlanego. W niektórych przypadkach, chociażby przy budowie domu jednorodzinnego w pobliżu publicznej drogi, nie wymaga się dodatkowego doprowadzania płyt. Z drugiej strony można przemyśleć wydzielenie chronionego przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi składu w celu przyśpieszenia i ułatwienia rozładunku z samochodu ciężarowego.

Drogi tymczasowe na placu budowy mogą być jedno- lub dwukierunkowe. Bezpieczeństwo poprawia tylko jeden kierunek poruszania się pojazdów. Wystarczająca szerokość to z reguły 4 metry w przypadku dróg jednokierunkowych, a to oznacza większe oszczędności przy wypożyczaniu mat drogowych.

Pewne problemy mogą pojawić się po przeprowadzeniu analizy spadków. To szczególnie ważne zagadnienie przy rozładunku cięższych materiałów. Warto też rozpatrzyć problem poruszania się pojazdów po łukach, czy nawet zakręcania. Na większości placów budowy unika się skomplikowanych manewrów na niewielkiej przestrzeni, a do nadzorowania ruchu wyznacza się wykwalifikowanego, wcześniej przeszkolonego pracownika.

Drogi tymczasowe nie znajdują się nigdy blisko zabudowań, rusztowań, składów materiałów czy w miejscu bezpośredniej pracy ludzi. Ruch oddziela się ze względów bezpieczeństwa.

Rodzaje dróg tymczasowych i odpowiedzialność za zarządzanie ruchem

Płyty na drogi tymczasowe mogą być wykonane z wielu materiałów. Najpopularniejsze to beton, aluminium, drewno oraz maty TuffTrak. Kompozyty pod kątem konkurencyjności wypadają najlepiej. Nie wymagają podsypywania gruntu, czy specjalnych działań przed montażem. Dodatkowo zabezpieczają strefy wrażliwe na dużej przestrzeni, posiadają logo inwestora, uchwyty do szybkiego przenoszenia. Budowa drogi tymczasowej to poważne zadanie wymagające opracowania strategii ruchu i kontroli przez doświadczonego pracownika. Najczęściej kierownik budowy pozostaje z takim specjalistą w ciągłym kontakcie. Niektóre drogi tymczasowe można pozostawić na dłużej, ponieważ zachowują właściwości użytkowe i nie wymagają dużych nakładów konserwacyjnych.

Drogi tymczasowe oraz dojazdowe pozwalają na płynny transport na każdym placu budowy. Wypożyczalnia płyt drogowych to jeden z najważniejszych kontaktów przed rozpoczęciem organizacji placu budowy ze względu na dostęp do wielu ciekawych materiałów wytrzymujących intensywne obciążenia maszyn i ciężkich pojazdów.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog