Lion's Heart

logo lionsheart

Słupy energetyczne – najczęstsze przyczyny awarii

dojazd do slupow energetycznych

Słupy energetyczne i linie napowietrzne to elementy infrastruktury, dzięki którym do polskich mieszkań i firm doprowadzana jest energia elektryczna. Na skutek intensywnej eksploatacji, trudnych warunków atmosferycznych czy też wypadków losowych może dochodzić do uszkodzenia tej infrastruktury. Sprawdź najczęstsze przyczyny awarii słupów energetycznych i dowiedz się, dlaczego ich usuwanie może być problematyczne, kiedy dochodzi do takich zdarzeń.

Dlaczego warto regularnie weryfikować stan techniczny infrastruktury energetycznej?

Obowiązkiem operatora jest regularna weryfikacja stanu technicznego posiadanej infrastruktury energetycznej. Na jej podstawie można zdiagnozować ewentualne awarie lub miejsca, które wymagają przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Wszystko po to, aby wydłużyć żywotność słupów energetycznych i linii napowietrznych oraz zadbać o bezpieczeństwo energetyczne odbiorców. Z punktu widzenia gospodarki i bezpieczeństwa kraju infrastruktura ta ma bardzo duże znaczenie.

Najczęstsze przyczyny awarii słupów energetycznych

Oczywiście słupy energetyczne narażone są na występowanie różnego rodzaju usterek. Jednych można spodziewać się bardziej, inne wynikają z wypadków losowych i nie da się ich przewidzieć. Poniżej przestawiono najczęstsze przyczyny awarii słupów energetycznych w Polsce.

Procesy reologiczne

Każde urządzenie czy też system niszczą się w procesie intensywnej eksploatacji. Tak samo jest ze słupami energetycznymi i liniami napowietrznymi, które podlegają procesom reologicznym. Polegają one na stopniowej degradacji na skutek warunków zewnętrznych. Prowadzą one do odkształcania ciał stałych i cieczy. Za występowanie tego zjawiska odpowiadają warunki zewnętrzne eksploatacji słupów energetycznych. Tempo degradacji zależy od wielu czynników i zmieniających się czynników. Aby zminimalizować to zagrożenie, stosuje się wysokiej jakości materiały o ponadprzeciętnej wytrzymałości eksploatacyjnej oraz prowadzi się regularne prace serwisowe.

Trudne warunki atmosferyczne

Wpływ na żywotność i efektywność pracy słupów energetycznych mają również warunki atmosferyczne. Zagrożeniem dla tych elementów infrastruktury są m.in.: duże opady śniegu, wiatr, duże mrozy czy też burza i wyładowania atmosferyczne. Śnieg i lód osadzają się na poszczególnych elementach słupa i podłączonych do niego linii. Gdy dojdzie do tego wiatr, to występuje zjawisko tzw. „tańca przewodów”. Standardem jest, że przewody nie są równomiernie oblodzone, dlatego zakres ich drgań jest różny. Gdy dochodzi do sytuacji, że zbyt blisko zbliżą się do siebie przewody o różnych fazach, to prowadzi to do wystąpienia łuku energetycznego i potencjalnej awarii słupa. Wiatr stanowi zagrożenie również w słoneczne letnie dni, podobnie jak duże promieniowanie słoneczne. Wysoka temperatura może prowadzić do stopienia się przewodów podłączonych do słupa czy też do zjawiska zwiększonego zwisu przewodów energetycznych.

Wypadki losowe

Do występowania problemów ze słupami energetycznymi prowadzą również wypadki losowe. Przykładem może być uszkodzenie mechaniczne wywołane kolizją z dowolnym pojazdem. Ze względu na lokalizację słupów zazwyczaj z dala od infrastruktury mieszkalnej, największe ryzyko uderzenia występuje podczas prowadzenia prac rolnych. Innym wypadkiem losowym może być osuwisko. Gdy ziemia pod fundamentami słupa się przemieści, to może dojść do jego uszkodzenia i sytuacja taka wymaga natychmiastowej interwencji specjalistów. Za wypadek losowy można uznać również wykorzystanie w budowie infrastruktury materiałów z ukrytymi wadami. Wpływają one na szybszą degradację słupa i sprzyjają występowaniu jego usterek.

Utrudnienia związane z usuwaniem awarii słupów energetycznych

Wspominaliśmy już o lokalizacji słupów energetycznych, które zwykle znajdują się z dala od infrastruktury drogowej i mieszkalnej. Z drugiej strony usterki słupów wymagają natychmiastowej interwencji i naprawy. W przeciwnym razie zwiększa się ryzyko zwiększenia skali awarii i kosztów związanych z jej usunięciem. Przeszkodą w pilnym usunięciu usterki może być brak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury drogowej. Utrudnia to dojazd specjalistów na miejsce zwłaszcza wtedy, gdy niezbędne jest wykorzystanie ciężkiego sprzętu, np. dźwigu. Rozwiązaniem tego problemu jest wybudowanie tymczasowej drogi dojazdowej, która umożliwi sprawne usunięcie awarii i redukcję strat finansowych.

Wsparcie Lion’s Heart w usuwaniu awarii

Jako Lion’s Heart specjalizujemy się w projektowaniu i budowie tymczasowych dróg dojazdowych oraz zabezpieczaniu gruntu pod inwestycje infrastrukturalne, w tym słupy energetyczne. Posiadamy specjalistyczny sprzęt i doświadczenie, które pozwala nam na szybkie przystąpienie do pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w przypadku uszkodzenia słupa energetycznego czas ma znaczenie. Z naszym wsparciem szybciej poradzisz sobie z zaistniałym problemem. Zapraszamy do zapisania na przyszłość kontaktu do naszego eksperta. Numer ten przyda się w momencie, gdy wystąpi niespodziewana awaria elementów infrastruktury energetycznej.