Lion's Heart

logo lionsheart

Przygotowanie dojazdu do placu budowy – czy wymaga specjalnych pozwoleń?

drogi modułowe

Droga dojazdowa na miejsce inwestycji to jeden z czynników umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę. Dojazd na plac budowy powinien spełniać odpowiednie normy i łączyć docelowo działkę z drogami publicznymi. Prawo nakazuje inwestorom stworzenie projektu budowlanego, którego część stanowi właśnie kwestia dojazdu.

Właściwe normy techniczne dla dróg dojazdowych

Jeżeli działka nie posiada drogi dojazdowej, wtedy inwestor nie otrzyma pozwolenia na rozpoczęcie robót. W tym celu podejmuje się często decyzję o zastosowaniu dróg modułowych z kompozytów, aluminium, drewna. Szerokość drogi dojazdowej musi pozwalać na mijanie się dwóch samochodów, co oznacza 5-7 metrów szerokości. Przed rozpoczęciem robót inwestor musi przemyśleć, jakie pojazdy

zostaną dopuszczone na teren i czy trzeba będzie porozumieć się z sąsiadem w sprawie udostępnienia cudzej posesji. W takim przypadku najlepszym wyborem będzie wybór takich płyt na drogi tymczasowe, które są nie tylko wytrzymałe, ale też nie pozostawiają śladów na gruncie po ich demontażu. 

W jaki sposób projektować ruch na terenie budowy?

Dojazd do większości placów budowy odbywa się, dzięki standardowym drogom publicznym, po tymczasowych konstrukcjach tworzonych po szczegółowych konsultacjach inżynieryjnych i przez teren dzierżawiony. W celu uniknięcia problemów formalnych trzeba ustalić realne obciążenie ciągu komunikacyjnego, czas całkowitej eksploatacji, a także same warunki gruntowe. Dojazdy na plac budowy musi być równy, utwardzony, z możliwością szybkiego odprowadzania wód opadowych. Dodatkowo przyda się precyzyjne oświetlenie oraz ustalenie schematu drogi. Co do zasady dobra droga tymczasowa zapewnia właściwą drożność i znajduje się z dala od rusztowań czy innych wrażliwych elementów budowy. Kolejne problemy do rozpatrzenia to rozmieszczenie wjazdu i wyjazdu. Prawo oczekuje też właściwego oddzielenia ruchu pojazdów i maszyn od ruchu pieszego. Wszystkie informacje o planowanej budowie podaje się w jasno dostępnym miejscu, najczęściej przy głównym wejściu na plac.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa przy realizacji inwestycji budowlanej

W przypadku poważniejszych projektów wymaga się przepustek wjazdowych, sygnalizacji świetlnej, a nawet kierowania ruchem na terenie budowy przez odpowiednio przeszkolonego pracownika, często pracującego z asekuracją. Prace nad drogami tymczasowymi rozpoczyna się najczęściej po wykonaniu ogrodzenia. Nie można wprowadzać ciężkich maszyn budowlanych przed stworzeniem ciągów komunikacyjnych, ponieważ to naraża inwestora na roszczenia. Inwestor posiada częściową dowolność w planowaniu komunikacji, ponieważ może postawić na ruch bez zawracania i innych skomplikowanych manewrów. Wjazd z jednej strony, a wyjazd z drugiej to bardzo popularne obniżające realnie ryzyko wypadków. Drogi modułowe eliminują problem wcześniejszego przygotowania gruntu. Wypożyczalnia może ułożyć płyty na dowolnym terenie, a później zdjąć bez pozostawiania najmniejszych śladów.

Dobre praktyki komunikacji na placu budowy

  • zaprojektowanie drogi odpowiadającej realnemu obciążeniu w danym czasie, najlepiej za pośrednictwem tymczasowych płyt kompozytowych, aluminiowych,
  • przy większych inwestycjach wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za kierowanie ruchem,
  • dopasowanie drogi do warunków gruntowych (drogi tymczasowe umożliwiają ochronę systemu korzeniowego i chronią teren przed zanieczyszczeniami),
  • wyznaczenie stref parkowania,
  • uzyskanie właściwej drożności ruchu,
  • ciąg komunikacyjny musi pozwalać na dojazd pojazdów możliwie najbliżej miejsca wykorzystania materiałów.

Kto odpowiada za zarządzanie budową i dlaczego to takie istotne z perspektywy inwestora?

Za większość formalności dotyczących organizacji prac odpowiada kierownik budowy z potwierdzonymi uprawnieniami. Podstawowe wymogi formalne to wyznaczenie oraz ogrodzenie terenu inwestycji, wystawienie tablicy informacyjnej, optymalizacja bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla maszyn, pojazdów oraz pieszych i pracowników. Naturalnie nie można bez pozwolenia wjeżdżać na cudzy teren. Jeżeli zakres prac tego wymaga, wykonawca powinien wcześniej dopełnić niezbędnych kwestii dotyczących służebności. Komunikacja na placu budowy nie może spowodować żadnych zniszczeń, dlatego panele na drogi tymczasowe udostępniane przez wyspecjalizowaną wypożyczalnię to jeden z najlepszych pomysłów na uniknięcie negatywnych konsekwencji ekonomicznych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog