Lion's Heart

logo lionsheart

Przewóz gabarytów a problemy z infrastrukturą

przebudowa drogi plyty tymczasowe

W ostatnich latach zapotrzebowanie na transport ładunków ponadgabarytowych w Polsce rośnie. Jest to związane m.in. z dynamicznym wzrostem sektora OZE. Elementy masztów do turbin wiatrowych to tylko przykład ładunku ponadgabarytowego. Wykonywanie tego typu usług transportowych wymaga odpowiedniego przygotowania, doświadczenia oraz specjalistycznego sprzętu. Jednym z wyzwań są pojawiające się problemy z infrastrukturą. Jak sobie z tym radzić?

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy to przewożenie ładunków, które przekraczają określone normy w zakresie wybranych parametrów. Pod uwagę brane są m.in.: masa, szerokość, długość czy też wysokość ładunku. Tego typu usługi transportowe stosowane są najczęściej w przemyśle oraz w branży budowlanej. W ostatnich latach obserwuje się również zwiększone zapotrzebowanie na transport gabarytów w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Jak powinien być zorganizowany?

Przede wszystkim liczy się przygotowanie. Każdorazowo na przewiezienie ładunku ponadnormatywnego wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia. Te wydawane jest przez organ właściwy dla danej sprawy. Najczęściej zezwolenie wydają: starosta powiatowy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub Naczelnik Urzędu Skarbowego. Ponadto przy tego typu ładunkach wykorzystuje się specjalistyczny tabor, który przygotowany jest do przewożenia ponadgabarytów. Pojazdy tego typu charakteryzują się m.in.: zwiększoną długością, wzmocnioną ramą czy też dodatkowymi zestawami kół. Ostatecznie sprzęt zawsze dostosowuje się do danego przypadku, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo transportu. Zgodnie z przepisami transport tego typu może być realizowany tylko nocą. Powinien być prowadzony przez doświadczoną kadrę, a kierowcy muszą posiadać specjalne uprawnienia.

Zabezpieczenie transportu gabarytów

Każdy przewóz tego typu ładunków poprzedzony jest starannymi przygotowaniami. Niezwykle ważne jest zabezpieczenie transportu ponadgabarytowego. Dotyczy to nie tylko samego ładunku, ale także infrastruktury, z której się korzysta. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zniszczeń oraz sprawić, że transport przebiegnie zgodnie z przyjętym planem i założeniami. Podczas przewozu ładunków należy sprawdzić wysokość przejazdu pod mostami, prowadzone roboty budowlane, ronda, skrzyżowania i inne parametry. Wszystko po to, aby na etapie realizacji usługi nie doszło do sytuacji, że dany ładunek się nie zmieści, ulegnie uszkodzeniu lub naruszy obecną infrastrukturę i zabudowania.

Wyzwania związane z infrastrukturą

Podczas przewozu ładunków ponadnormatywnych często spotyka się wyzwania związane z infrastrukturą. W miarę możliwości ponadgabaryty powinno przewozić się autostradami i drogami ekspresowymi, które są wystarczająco szerokie. Ponadto kolumna powinna być odpowiednio oznakowana i zabezpieczona przez pojazdy z sygnalizacją świetlną. W ten sposób będzie widoczna z daleka dla innych uczestników ruchu drogowego. Szczególne bezpieczeństwo należy zachować przy zjazdach i wjazdach na autostrady, rondach, tunelach, mostach, wjazdach i wyjazdach z miast, a także przy wiaduktach kolejowych i innych. Zdarza się też, że dostępna infrastruktura jest niewystarczająca i wymagane jest wybudowanie drogi tymczasowej na potrzeby ominięcia przeszkody lub też wzmocnienia nawierzchni panelami drogowymi aby przewieźć ponadgabaryt. W takich sytuacjach korzysta się ze wsparcia profesjonalistów.

Budowa dróg tymczasowych na potrzeby transportu ponadgabarytowego

Budowa dróg tymczasowych na potrzeby transportu ponadgabarytowego to sprawdzone i często stosowane rozwiązanie. Wykorzystuje się je wtedy, gdy ograniczenia infrastrukturalne nie pozwalają na przewiezienie danego ładunku. Odpowiednio przygotowana droga tymczasowa pozwoli na uniknięcie przeszkody czy też stworzenie alternatywnej drogi przejazdu dla pojazdu. Dzięki temu dba się o wysokie standardy bezpieczeństwa świadczonych usług oraz odpowiednio zabezpiecza transport. Przekłada się to na jego efektywność, a także ograniczenie kosztów związanych z ewentualnymi przestojami, czy też uszkodzeniami ładunków lub infrastruktury drogowej. O potrzebie stworzenia dróg tymczasowych należy pomyśleć już na etapie projektowania trasy przejazdu ładunku ponadnormatywnego. Szczególną uwagę zwraca się na przejazdy pod mostami, czy też po nich, a także na wszelkiego rodzaju wjazdy i zjazdy. Największym wyzwaniem jest poruszanie się z ponadgabarytem w przestrzeni miejskiej, dlatego w miarę możliwości unika się wjazdu do miast.

Wsparcie Lion’s Heart

Jako Lion’s Heart posiadamy doświadczenie w montażu i przebudowywaniu dróg tymczasowych na potrzeby transportu ponadnormatywnego i nie tylko. Wykonamy dla klienta niezbędne zabezpieczenia i pomożemy w poradzeniu sobie z problemami z infrastrukturą. Zespół ekspertów naszej firmy realizuje tego typu projekty w Polsce i za granicą. Oferujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym wytrzymałe panele kompozytowe, a także posiadamy niezbędne doświadczenie i sprzęt do realizacji tego typu usług. Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą współpracy.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog