Lion's Heart

logo lionsheart

Płyty drogowe – wykorzystanie w rolnictwie

panele drogowe w rolnictwie

Sektor rolnictwa wykorzystuje specjalistyczne maszyny i ciężkie pojazdy, nie tylko do prac polowych, ale także do transportu. Płyty drogowe mogą być bardzo przydatne w rolnictwie, ponieważ poprawiają bezpieczeństwo i komfort pracy. Dowiedz się, jak można wykorzystać panele drogowe przy pracach rolniczych.

Montaż tymczasowych dróg dojazdowych

Podstawowym zastosowaniem płyt drogowych jest budowanie tymczasowych dróg dojazdowych. Korzystają z tego m.in. firmy budowlane, prywatni inwestorzy oraz rolnicy. Do wybranych pól nie ma dobrych dróg dojazdowych, a poruszanie się po obecnym terenie powoduje wysokie ryzyko uszkodzenia maszyny rolniczej lub wypadku. Większe zapotrzebowanie pojawia się zwłaszcza w okresie zbiorów, kiedy na pole muszą dojechać np. ciężkie kombajny.

Place składowe i magazyny o charakterze tymczasowym

Kolejnym wyzwaniem rolników i firm z tego sektora jest składowanie płodów rolnych, pasz czy też innych towarów wykorzystywanych w produkcji rolniczej. Może się okazać, że dostępna przestrzeń składowa i magazynowa jest niewystarczająca. Co zrobić w takiej sytuacji? Wówczas jednym z rozwiązań jest wykorzystanie płyt i paneli drogowych do zbudowania tymczasowego placu składowego. Charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, dzięki czemu z powodzeniem wytrzymają obciążenie składowanych na nich płodów rolnych.  

Zabezpieczenie łąk i pół pod przejazd ciężkich maszyn rolniczych

Kolejnym zastosowaniem płyt drogowych jest zabezpieczenie łąk i pól pod przejazd ciężkich maszyn. Zdarza się, że sprzęt ten musi przejechać przez pola i łąki, które sąsiadują z polem uprawnym. Przejazd ten może powodować degradację łąki i prowadzić do strat finansowych jej właściciela. W takiej sytuacji warto zabezpieczyć grunt i umożliwić bezpieczny transport maszyn rolniczych. Rodzaj płyt drogowych dobiera się do specyfiki gruntu. W ten sposób można umożliwić przejazd maszyn również przez tereny podmokłe i bardziej narażone na uszkodzenia pod wpływem ciężaru sprzętu rolniczego.

Stabilizacja podłoża przy obsłudze maszyn rolniczych

Prace rolnicze prowadzone są w różnych warunkach. Zawsze wymagają jednak zachowania pełnej koncentracji i zadbania o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby zredukować ryzyko ewentualnych wypadków. Wybrane prace przy użyciu ciężkiego sprzętu trzeba przeprowadzić na nierównym lub niestabilnym podłożu. W takiej sytuacji obsługa maszyny może być nie tylko kłopotliwa, ale przede wszystkim niebezpieczna. Z wyzwaniem tym można poradzić sobie przy zastosowaniu płyt drogowych. Układa się je w celu ustabilizowania podłoża. Prowadzi to do zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz pozwala na usprawnienie całego procesu. Dzięki temu rolnik zwiększa efektywność i opłacalność prowadzonej produkcji.

Płyty drogowe – zastosowanie w sklepach rolniczych

Oczywiście nie tylko rolnicy mogą na co dzień korzystać z płyt drogowych. Zastosowanie dla tego rodzaju produktów znajdują również osoby prowadzące sklepy rolnicze. Standardem jest, że w tego typu miejscach składuje się różne towary o wysokiej masie. Dotyczy to m.in. nawozów, oprysków, pasz itd. Towary te potrzebuje stabilnego podłoża. W ten sposób redukuje się ryzyko uszkodzenia opakowań zbiorczych i indywidualnych i związanych z tym strat produktowych. Nie zawsze jednak w sklepie rolniczym znajduje się wybetonowany i równy plac. Wówczas nieocenionym wsparciem są płyty drogowe. Odpowiednio zamontowane zapewnią stabilne podłoże na długo. Można je wykorzystywać zarówno w wariancie tymczasowym, jak i długotrwale.

Płyty drogowe – stajnie i wybiegi dla zwierząt

Panele kompozytowe znajdą również zastosowanie w przedsiębiorstwach specjalizujących się w hodowli zwierząt. Mogą stwarzać dodatkową przestrzeń w oborach np. na składowanie pasz. Z ich pomocą można również przygotować tymczasowe wybiegi dla zwierząt.

Wysokiej jakości płyty drogowe dla rolnictwa

Jako Lion’s Heart od lat specjalizujemy się w wynajmie i montażu wysokiej jakości płyt i paneli drogowych. Nasza oferta skierowana jest również do przedstawicieli sektora rolnictwa. Dokładnie zapoznamy się z Twoimi potrzebami oraz wyzwaniem, z którym się zmagasz. Następnie przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę współpracy, która zawiera m.in.: transport, montaż, demontaż i serwis płyt drogowych. Zapraszamy do kontaktu.