Lion's Heart

logo lionsheart

Dotacje na farmy wiatrowe i fotowoltaiczne – co warto wiedzieć?

drogi modułowe

Lądowa i morska energetyka wiatrowa oraz farmy fotowoltaiczne to bardzo ciekawe inwestycje związane z dynamicznym rozwojem rynku odnawialnych źródeł energii. W Polsce najważniejsze ramy prawne dla rozwoju farm wiatrowych zapewnia ustawa OZE oraz system aukcyjny umożliwiający sprawne pozyskiwanie dofinansowania w zależności od jakości instalacji. Co warto wiedzieć o mechanizmach dofinansowania w instalacje OZE i czy ten kierunek pozyskiwania kapitału ma sens?

Przedstawienie systemu aukcyjnego

System aukcyjny to jedno z najważniejszych narzędzi przeznaczonych dla inwestorów poszukujących kapitału na rozbudowę farm wiatrowych. To technologia niezwykle opłacalna, o czym mówią wyraźnie statystyki aukcyjne. Największa walka toczy się o masowe kontrakty rządowe i o uczestnictwo w największych projektach krajowych.

System aukcyjny – czego wymaga się od inwestora?

Inwestorzy zainteresowani pozyskaniem większego kapitału powinni skupić się na przemyślanych projektach instalacji i na pozyskaniu zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w mechanizmach aukcyjnych. Procedury związane z dopełnieniem formalności wyjaśnia kontakt z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Inwestor musi przygotować się na przejście wstępnej kwalifikacji. O co jeszcze trzeba zadbać? O udowodnienie warunków przyłączenia do sieci, o gwarancje bankowe i wprowadzenie depozytu potwierdzającego wiarygodność, o stworzenie czytelnego schematu farmy wiatrowej, o administracyjne dopuszczenie do budowy i niezbędne pozwolenia, o rzetelny harmonogram. Kontraktowanie w systemie aukcyjnym dotyczy nie tylko farm wiatrowych, ale również farm fotowoltaicznych, więc to bardzo uniwersalne narzędzie.

Spółka z formatem dywersyfikacji ryzyka i inne formy projektowania większych inwestycji OZE

Inwestycje OZE realizują najczęściej spółki celowe, czyli założone pod konkretny projekt, często przez wielu partnerów wprowadzających własny kapitał. Jedna z ciekawszych form finansowania to po prostu wprowadzanie nowych inwestorów do spółki celowej na zasadzie dywersyfikacji ryzyka. Standardowe metody finansowania dotyczą wypuszczania obligacji albo zakładania spółek akcyjnych i wyznaczania szczegółowych prospektów emisyjnych, ale to wymaga już posiadania poważnej struktury korporacyjnej. Warto zaznaczyć, że system aukcyjny nie promuje tylko gigantów, ale szanse na sukces mają mniejsze podmioty wprowadzające często wiele innowacyjnych rozwiązań. Przedłużenie aukcji OZE to już właściwie pewnik zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Duże możliwości kredytowania przez gigantów bankowości

Większe spółki podejmują decyzję o kredytowaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych po kontakcie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), a także z klasycznymi bankami detalicznymi. Koszty uzależnia stawka WIBOR 3M i marża banków. Walka pomiędzy inwestorami toczy się też o najlepsze lokalizacje. Największe problemy stwarza mocno wydłużony proces inwestycyjny dla farm wiatrowych, w tym potrzeba spełnienia skomplikowanych procedur środowiskowych, dodatkowych ekspertyz. Farmy wiatrowe wiążą się z potwierdzeniem prawa własności do gruntu. Dopiero tytuł prawny pozwala na uruchomienie prac budowlanych i na wyznaczenie tymczasowych dróg dojazdowych do inwestycji.

Po dopełnieniu formalności warto skontaktować się ze specjalistami budowy dróg tymczasowych

Jeżeli masz już gotowy projekt instalacji odnawialnych źródeł energii i potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu dróg tymczasowych umożliwiających prawidłowe dostarczenie materiałów do budowy farmy wiatrowej, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem. Realizujemy zadania na terenie całego kraju i w przestrzeni europejskiej, zawsze w sposób terminowy i potwierdzony dogodnymi gwarancjami. W pracy wykorzystujemy wiele nowoczesnych płyt tymczasowych, które nie niszczą gruntu oaz zapewniają dużą elastyczność w kształtowaniu dojazdu, nawet na terenach mocno oddalonych od zwykłej infrastruktury społecznej. Udostępniamy płyty do budowy dróg tymczasowych na zasadzie wynajmu, co ogranicza ryzyko dla inwestora działającego w sektorze OZE.

Słowo podsumowania i potencjał rozwoju energii z wiatru

Polska zobowiązała się do spełnienia konkretnych norm środowiskowych i większego udziału OZE w finalnym zużyciu energetycznym do około 2030 roku. Farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne mocno pomagają w spełnieniu założeń narzuconych przez instytucje unijne. Kolejna kwestia to wysoka konkurencyjność instalacji OZE, dzięki którym można wytworzyć energię niskim kosztem. Aktualny kryzys energetyczny związany z rosnącymi cenami węgla i oleju opałowego jeszcze bardziej potwierdza potencjał inwestycji w projekty farm wiatrowych na lądzie i na morzu. Przedłużony system aukcyjny i liberalizacja prawa związanego z budową farm wiatrowych stawia Polskę w czołówce europejskiej pod kątem zainteresowania zielonymi źródłami wytwarzania energii. Kwestie finansowania zależą w największym stopniu od wiarygodności inwestora i samego pomysłu. Im bardziej innowacyjny i tańszy do realizacji, tym lepiej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog