Lion's Heart

logo lionsheart

Czym jest służebność drogowa? Jak to się ma do budowy dróg dojazdowych?

budowa tymczasowych dróg dojazdowych

Droga konieczna, inaczej służebność drogowa to pojęcie związane z prowadzeniem prac budowlanych. Problematyka dotyczy przede wszystkim relacji sąsiedzkich, gdzie wiele rzeczy można negocjować we wzajemnym porozumieniu. O co chodzi ze służebnością drogową w praktyce inwestycji budowlanych i jak służebność drogowa odnosi się do wprowadzania tymczasowych dróg dojazdowych?

Co oznacza regulacja służebności drogi koniecznej, służebności drogowej?

Wiele prac budowlanych, czy doprowadzających do inwestycji wymaga często korzystania z sąsiedzkiego majątku. Miejsce realizacji prac technicznych trzeba też połączyć z drogą publiczną w celu zachowania płynności dostawy niezbędnych materiałów. Jeżeli dostęp do drogi publicznej przebiega częściowo przez grunt sąsiada, właściciel inwestycji musi wystąpić samodzielnie o wyznaczenie służebności drogowej, najczęściej odpłatnie, ale też dużo zależy od sąsiedzkiego podejścia i zrozumienia. Kwestie służebności drogowej rozpatruje sąd. Czy z gruntów sąsiada można po załatwieniu podstawowych formalności korzystać dowolnie? Ustawodawca mówi wyraźnie o potrzebie możliwie najmniejszego obciążenia „pożyczanego tymczasowo” terenu.

Korzystanie z sąsiadującego majątku nie powinno oznaczać strat ekonomicznych na majątku

Budowa tymczasowych dróg dojazdowych przydaje się zatem nie tylko do uzyskania płynności prac budowlanych, ale do ochrony gruntu. Płyty aluminiowe po wprowadzeniu nie pozostawiają po zdjęciu żadnych śladów, wyglądają estetycznie i dają właściwie modułową dowolność rozbudowy, w zależności od postępów inwestycji. Wykorzystanie sąsiadującego do inwestycji gruntu nie powinno obniżyć jego wartości, w tym wartości całego zgromadzonego na posesji majątku.

Przeprowadzenie drogi koniecznej wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami ekonomicznymi w skrajnych przypadkach. Najczęściej wynikających ze złego planowania i dalszej organizacji. Po pojawieniu się nieporozumień pomiędzy wzajemnymi użytkownikami gruntu wystarczy zgłosić się po zmianę sposobu realizacji służebności drogi koniecznej. Najtrudniejsze przypadki omawia Sąd Najwyższy, więc do niektórych wyroków można się odwołać samodzielnie w celu pogłębienia wiedzy.

Kilka praktycznych informacji o służebności drogowej

  • zachowanie interesu społeczno-gospodarczego to jedno z głównych założeń przy wyznaczaniu drogi koniecznej,
  • korzystanie z cudzego majątku,  nie oznacza dobrowolności, ale działanie wynikające z dobrej woli, które nie szkodzi,
  • zastosowanie płyt aluminiowych albo innych płyt tymczasowych pozwala na zachowanie gleby właściwie w idealnym stanie, niezależnie od ruchu cięższych pojazdów czy maszyn,
  • służebność drogowa odnosi się do problematyki prawa sąsiedzkiego,
  • kwestie sporne zgłasza się do sądu do ponownego rozpatrzenia,
  • częściowe przeniesienie własności odbywa się odpłatnie,
  • sąd może wyznaczyć zupełnie inny profil komunikacji do inwestycji, jeżeli pierwotny narusza mocno tzw. interes społeczno-gospodarczy, więc warto założyć elastyczność przy dopełnianiu formalności i w ciągu organizacji prac.

A co z grzecznościowym udostępnieniem drogi przez sąsiada?

Naturalnie inwestorom opłaca się wyznaczanie możliwie najkrótszych dróg do inwestycji, w czym pomagają tymczasowe płyty drogowe. Połączenie projektu z drogą publiczną to kwestia obowiązkowa. Grzecznościowe udostępnienie terenu przez sąsiada do drogi publicznej nie oznacza wcale pełnej zgodności prawnej. Poważny inwestor powinien potwierdzić służebność drogową dla uzyskania pewności i w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Jeżeli umowa nie wystarczy, pomocny będzie sąd

Najprościej służebność drogową wyznacza się umową pomiędzy inwestorem a właścicielem danego gruntu. Jeżeli negocjacje z różnych przyczyn nie dochodzą do skutku trzeba wkroczyć na drogę postępowania sądowego. Realizacja poważnych inwestycji budowlanych wiąże się z zachowaniem dobrych relacji sąsiedzkich. Budowa dróg dojazdowych i dopasowanie odpowiedniego systemu, chociażby płyt aluminiowych, ogranicza w dużym stopniu problemy dla wszystkich uczestników służebności.

Czego warto dopilnować?

Służebność drogowa umożliwia doprecyzowanie relacji sąsiedzkich w zakresie dostępu do drogi publicznej. Właściciel nieruchomości, do której nie dochodzą drogi publiczne, musi zapoznać się z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i przygotować się do podpisania umowy, uiszczenia odpłaty albo do wejścia na ścieżkę postępowania sądowego. Przyda się również kontakt z wyspecjalizowaną wypożyczalnią, która posiada w ofercie niezawodne płyty drogowe wpływające na komfort korzystania z gruntu. Tymczasowe płyty nie niszczą ziemi nawet przy transporcie ciężkich materiałów budowlanych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog