Lion's Heart

logo lionsheart

Budowa drogi dojazdowej – najważniejsze etapy krok po kroku

budowa drogi dojazdowej
budowa drogi dojazdowej

Przy większości inwestycji budowa drogi dojazdowej to jeden z priorytetów inwestora. Jest to związane z obowiązującym w Polsce prawem. Zgodnie z nim każda działka budowlana powinna mieć dostęp do dróg publicznych. Ten można uzyskać poprzez budowę drogi dojazdowej. Niespełnienie tego wymogu może powodować konsekwencje prawne, w tym ryzyko grzywny. Ponadto w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia osób na budowie, odpowiednie służby mogą mieć problem z szybkim dotarciem na miejsce i udzieleniem pomocy. Jak wygląda budowa drogi dojazdowej krok po kroku i jakie są jej najważniejsze etapy?

Jak to wygląda w świetle prawa?

Instytucja drogi dojazdowej warunkowana jest przez polskie prawo. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszło w życie 12 kwietnia 2002 roku. Ponadto stosuje się ustawę Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. O drogach dojazdowych wspomina się jeszcze w kilku innych aktach prawnych w Polsce. To sprawia, że nie wolno ich pominąć w trakcie realizacji inwestycji.

Zbuduj sam lub postaw na wsparcie zewnętrznej firmy

Pierwszym krokiem przy budowie drogi dojazdowej jest podjęcie decyzji o tym, kto wykona inwestycję. Tego typu drogę możesz zbudować we własnym zakresie, korzystając z dostępnych zasobów, lub postawić na wsparcie firmy zewnętrznej. Ta druga opcja jest o tyle wygodna, że pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu. Dodatkowo profesjonaliści posiadają niezbędną wiedzę w zakresie prawa, wymogów dotyczących dróg, a także obowiązków formalnych. Wpływa to na usprawnienie całego procesu i zdejmuje znaczną część odpowiedzialności z barków inwestora.

Wytyczenie drogi

Zanim budowa drogi dojazdowej się rozpocznie, należy ją odpowiednio wytyczyć. Przebieg drogi dojazdowej musi być zgodny z przyjętym planem. Ważne, aby nie zgubić przebiegu drogi i wykonać inwestycję zgodnie z założeniami.

Sprawdź potrzebę wykonania dodatkowych prac

Jeszcze przed przystąpieniem do głównych prac budowlanych należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację. W określonych przypadkach niezbędne może być wykonanie dodatkowych prac. Wśród nich wymienia się m.in. odwodnienie drogi, jeżeli ta znajduje się na podmokłym, gliniastym i wymagającym gruncie. W niektórych sytuacjach niezbędne jest zastosowanie rur drenarskich. Ponadto usytuowanie drogi wzdłuż spadku wymaga bardziej zaawansowanego korytowania.

Korytowanie

Drugim krokiem przy budowie drogi dojazdowej jest tzw. korytowanie. Polega ono na zdjęciu warstwy wierzchniej. Dzięki temu przygotujesz powierzchnię do tego, aby podbudować drogę. Szacuje się, że korytowanie powinno obejmować ściągnięcie wierzchniej warstwy gruntu na głębokość od 25 do 50 centymetrów. Ostatecznie parametr ten zależy od uwarunkowania terenu i spoistości gruntu. Tego typu prace ziemne można przeprowadzać ręcznie za pomocą łopat lub z wykorzystaniem mini koparki. Sprzęt ten będzie nieocenionym wsparciem zwłaszcza w przypadku większych powierzchni dróg dojazdowych. Wówczas prace ręczne byłyby nie tylko męczące, ale także czasochłonne.

Ustabilizuj podłoże

Kolejnym krokiem jest dobre ustabilizowanie podłoża. Dzięki temu droga będzie bardziej odporna na intensywną eksploatację i w miarę możliwości wytrzyma nawet poruszanie się ciężkiego sprzętu budowlanego. Przy stabilizacji dobrym wyborem może być geowłóknina. Przy twardym gruncie może to być wystarczające. Standardowo jednak rekomenduje się również wyłożenie tłucznia lub gruzu, dzięki czemu powierzchnia będzie dodatkowo utwardzona i wypoziomowana. Ten ostatni aspekt jest niezwykle istotny. Jeżeli podłoże będzie pofałdowane, to może doprowadzić to do sytuacji, w której ułożone płyty betonowe, płyty aluminiowe, czy maty drogowe będą niestabilne i nierówne. W tym obszarze warto postawić na wsparcie profesjonalistów, którzy z powodzeniem poradzą sobie nawet z trudnym terenem.

Wykonaj warstwę wierzchnią

Na odpowiednio zabezpieczonym i przygotowanym gruncie można wykonać drogę dojazdową zgodnie ze wcześniejszym wytyczeniem. Od inwestora zależy to, na jaki materiał się zdecyduje. Przez lata drogi tymczasowe i dojazdowe budowane były z kruszywa lub płyt betonowych. To wciąż jest stosowane, jednak te materiały mają swoje liczne ograniczenia. Przede wszystkim wymagają większej pielęgnacji, lepszego przygotowania podłoża i ewentualnego uzupełniania ubytków w przypadku kruszywa. Alternatywą są nowoczesne, wydajne i wytrzymałe eksploatacyjnie technologie. Wśród nich znajdują się m.in. płyty aluminiowe oraz maty drogowe. Są proste w montażu, wytrzymałe i z powodzeniem mogą być użytkowane nawet przez dwanaście miesięcy w roku. Drogi wykonane z odpornych materiałów mogą przez lata służyć jako dojazd do posesji, domku letniskowego czy nawierzchnia na placu manewrowym w firmie.

Nasza firma realizuje kompleksowe usługi w zakresie realizacji dróg dojazdowych. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu sprawdzenia możliwości współpracy.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog