Lion's Heart

logo lionsheart

Bezpieczne składowanie materiałów – jak przygotować plac?

zabazpieczanie gruntu - magazyn

Składowanie materiałów wymagana wymaga odpowiedniego przygotowania. Niezależnie od tego, czy to materiały budowlane, kruszywo czy też tymczasowe magazyny na inne towary, należy przestrzegać określonych zasad. Tylko w ten sposób można zadbać o bezpieczeństwo osób obsługujących plac składowania, a także samych materiałów. Sprawdź, jak przygotować plac, aby spełniał najwyższe standardy i pozwalał na efektywną eksploatację.

Gdzie składować materiały budowlane i inne?

Przede wszystkim miejsce składowania materiałów powinno być dokładnie wyznaczone. Zadaniem osoby odpowiedzialnej za jego przygotowanie jest wyrównanie poziomu, odwodnienie placu, a także jego utwardzenie. Dzięki temu materiały zostaną zabezpieczone przed ewentualnym zsunięciem się wskutek nierówności, przewróceniem się, czy też rozsunięciem. Ma to również zapobiegać ewentualnym przestojom wody w miejscu składowania, co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie warunków magazynowania. Może to doprowadzić do poważnych strat finansowych firmy składującej, a także do zagrożenia zdrowia lub życia pracowników obsługujących plac. Pod żadnym pozorem materiały nie mogą być opierane o budynki, parkany czy też słupy linii napowietrznych.

Podstawowe przepisy wskazują na to, że minimalna odległość placu składowego od najbliższego ogrodzenia lub zabudowania powinna wynosić minimum 0,75 m, a także minimum 5 m od najbliższego stałego stanowiska pracy. Ponadto miejsce składowania powinno być przewiewne. Szczegółowe wytyczne różnią się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z magazynami otwartymi, półzamkniętymi czy zamkniętymi.

Jak przygotować grunt?

Niezależnie od typu magazynu, niezwykle istotne jest przygotowanie podłoża pod składowane materiały. Pierwszym krokiem jest jego odwodnienie. Następnie należy wyrównać poziom placu oraz go utwardzić. W związku z tym rekomenduje się wyznaczać na tymczasowe lub stałe magazyny obszary suche, a nie podmokłe. Dzięki temu zabezpieczanie gruntu będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Do utwardzenia z powodzeniem można wykorzystać popularne płyty drogowe. Nadają się nie tylko na drogi tymczasowe, ale także jako podkład pod składowanie ciężkich materiałów. Wszystko dlatego, że tego typu produkty przygotowane są do wytrzymywania dużych obciążeń. Wiele ton składowanych produktów nie będzie dla nich wyzwaniem. Popularnym wyborem wśród inwestorów są m.in.: płyty aluminiowe, płyty kompozytowe i betonowe. Wybór zależy od dostępności materiału na rynku, rodzaju składowanego materiału, a także indywidualnych preferencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie placu. Ostatecznie przygotowane miejsce powinno spełniać najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i wytrzymałości eksploatacyjnej.

Jak przygotować drogę dojazdową do magazynu?

Niezwykle istotne jest także przygotowanie drogi dojazdowej do magazynu tymczasowego. W takich warunkach zazwyczaj nie ma możliwości stworzenia pełnoprawnej drogi. Alternatywą pozostają drogi układane z płyt. Do wyboru klientów pozostają m.in.: płyty metalowe, betonowe, drewniane, kompozytowe i aluminiowe. Pod względem wytrzymałości i ceny rekomenduje się materiały kompozytowe oraz aluminium. Tego typu rozwiązania przygotowane są do znoszenia dużych obciążeń, co jest niezwykle kluczowe zarówno na placu składowania, jak i na drodze dojazdowej. Dobrej jakości płyta aluminiowa ma nośność do 27 t/m2. Przy kompozycie mówimy o nośności 20 t/m2. Powinno to być w zupełności wystarczające przy standardowych magazynach na materiały budowlane, kruszywa oraz innych magazynach tymczasowych.

Płyty betonowe i drewniane są tańsze, jednak zapewniają mniejszą efektywność oraz są trudniejsze w układaniu. Nie ma przy nich możliwości przygotowania trwałych połączeń, co może prowadzić do ich rozsuwania się oraz do przerwania ciągu komunikacyjnego.

Podstawowe rodzaje magazynów

W przypadku składowania materiałów budowlanych, czy też kruszyw, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje magazynów:

  • otwarte (klasyczne place składowe pod gołym niebem, na których można składować materiały odporne na warunki atmosferyczne, w tym kruszywa i materiały budowlane);
  • półzamknięte (w postaci wiaty z otwartymi ścianami);
  • zamknięte.

Przed decyzją o przygotowaniu danego typu magazynu tymczasowego, należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi w tym zakresie oraz dostosować rodzaj do swoich potrzeb. Głównym wpływ na to ma specyfika składowanych materiałów.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu

Nasza firma na co dzień zajmuje się montażem, demontażem i serwisowaniem dróg tymczasowych oraz placów składowania. Na potrzeby klientów dostarczamy określony typ płyt drogowych oraz przygotujemy z nich drogę tymczasową lub plac magazynowy. Zadbamy o to, aby cała inwestycja przebiegała zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników placu składowego. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog