Lion's Heart

logo lionsheart
dierghagen

WP TREBITZ

Budowa Farmy Wiatrowej nie musi wiązać się z utrudnieniami dla lokalnej społeczności. Aluminiowe drogi tymczasowe służą do rozwiązania problemów logistycznych przy realizacji projektów w miejscach gdzie transporty ponadgabarytowe muszą dojechać nawet pomimo braku odpowiedniej infrastruktury drogowej.

Budowa płyty aluminiowej oraz system łączenia gwarantuje bezproblemowy dojazd do projektów trasą wyznaczoną po polach uprawnych i gruntach nieużytkowych bez potrzeby specjalnego przygotowania terenu pod drogę tymczasową.